sklep@zaproszeniaslub.pl tel. 607-884-973 pn-pt 9:00-17:00 sb 9:00-13:00
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego zaproszeniaslub.pl

Warunki korzystania z serwisu:
Korzystając ze sklepu zaproszeniaslub.pl akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem, prosimy o nie korzystanie z usług naszego sklepu.

Nasz sklep ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej oraz dane osobowo - adresowe. Informacje te nie będą udostępniane innym firmom ani osobom prywatnym, bez zgody osoby, która tych informacji dostarczyła. Dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.


Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkownika (dalej: „Użytkownika”), jest:
P.P.H.U. Jumika Justyna Miarka, Inwałd ul. Zagórnicka 22, 34- 120 Andrychów, NIP: 551-241-03-30 REGON: 120319504
(dalej „Jumika”) oraz operatorem internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.zaproszeniaslub.pl dalej „Jumika”.
W Jumika nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych napisz na adres e-mail: info@zaproszeniaslub.pl

Jak pozyskujemy dane osobowe Użytkownika?
Otrzymaliśmy je podczas zakładania konta, a także później, w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Użytkownika w naszym sklepie internetowym www.zaproszeniaslub.pl drogą mailową lub telefoniczną.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Jumika?
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy kupna/sprzedaży zawartej z Użytkownikiem, w tym do:
•     umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;
•     zakładania i zarządzania kontem Użytkownika oraz zapewnienia obsługi tego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
•     realizacji umów dostawy,
•     obsługi reklamacji i zwrotów w naszym sklepie internetowym;
•     obsługi zapytań i zgłoszeń, które Użytkownik do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, e-mail, sms, mms, telefonicznie);
•     kontaktowania się z  Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają także przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe Użytkownika w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jumika, którym jest:
•     monitorowanie aktywności Użytkownika, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością na stronie internetowej www.zaproszeniaslub.pl;
•     prowadzenie wobec Użytkownika działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
•     kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkownika - przez e-mail mms, sms, oraz telefonicznie;
•     zapewnienie obsługi usług płatniczych i kurierskich;
•     organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może wziąć udział;
•     prowadzenie analiz statystycznych;
•     przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozrachunków (w tym spełnienia przez Jumika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego).
W przypadku zgody Użytkownika, przetwarzamy dane osobowe w celu:
•     zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www
 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją zatwierdził. Jumika będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopóki on nie wycofa zgody.

Dlaczego Użytkownik musi podać nam swoje dane osobowe?
Jumika wymaga podania przez następujących danych osobowych Użytkownika, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży zawartą, a tym samym świadczyć usługę:
•     adres e-mail
•     hasło
•     imię i nazwisko
•     nr telefonu
•     adres rozliczeniowy
•     adres doręczenia przesyłki
Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie dostarczy tych danych osobowych, Jumika nie będzie mógł zawrzeć umowy kupna/sprzedaży z Użytkownikiem, a w konsekwencji nie będzie można skorzystać z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Jumika może wymagać od Użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie Użytkownik ma uprawnienia wobec Jumika w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Użytkownika, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
•    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Jumika można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; Dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych nieletniemu;
•    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  dane Użytkownika są nieprawidłowe – można zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał aby zostały usunięte; Dane Użytkownika nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Jumika są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
•    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy zawartej z między Jumika a Użytkownikiem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

W jakich sytuacjach Użytkownik może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?
Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł; Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika?
Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
•     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
•     zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
•     statystycznych i archiwizacyjnych,
Dane te przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownik może może wziąć udział – Jumika będzie przetwarzać jego dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celach rachunkowych tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Jumika będzie przechowywać dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika automatycznie w sposób wpływający na jego prawa?
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika lub istotnie wpływać na jego sytuację.

Jakie Użytkownik ma prawa wobec Jumika w zakresie przetwarzanych danych?
Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.
Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Jumika, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Jumika.
W przypadku napisania przez użytkownika Recenzji do produktu wyświetli się ona na karcie tego produktu wraz z podaną nazwą autora.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać wgląd lub zaktualizować swoje dane osobowe można to uczynić samodzielnie z poziomu panelu użytkownika po zalogowaniu się do sklepu. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe prosimy wysłać wiadomość na adres e-mailowy sklepu.

Na stronie zamieszczone są reklamy w postaci banerów oraz innych hiperłączy zawierających ID partnera (naszej firmy) używane w programach partnerskich. Kliknięcie w taki link jest śledzone (poprzez statystyki) i może spowodować zapisanie informacji cookies w przeglądarce użytkownika sklepu.


Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji oraz składać zamówień za pośrednictwem sklepu www.zaproszeniaslub.pl bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.Polityka Cookie


Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie oscGold NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie oscGold nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje ?

Typy cookie używane w sklepie:
  • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.
  • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.
Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalajacych na personalną identyfikację użytkownika.
 
Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone P.P.H.U. Jumika Justyna Miarka - 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu